På jobbet

Mental träning - företagets verktyg för framgång!

 

Du får med dig ett nytt sätt att se på dig själv, din organisation och era möjligheter att lyckas.

 

Hur ni väljer att lyckas lika bra i verkligheten som i planeringen. Att tänka rätt när du planerar och genomför aktiviteter.

 

Förslag till upplägg företags-/grupputveckling

2 timmar per tillfälle:

 

1 Din prestation

Vad kan du påverka? - Definition av prestation.

Hur väljer du själv? - Att skapa dina egna tankar.

Hur vet du att? - Du har lyckats?

Hur vill du testa? - Påverka din prestation.

Vad tar du med dig?

 

Mål för aktiviteten:

Bli medveten om att du väljer själv.

Veta hur du väljer själv.

Vilja testa.

 

2 Din motivation

Testresultat

Varför vill du? - Vad det ger dig personligen.

Vad vill du? - Ditt och företagets mål!

Vad behöver du göra? - Planering för succé!

Vad tar du med dig?

 

Mål för aktiviteten:

Bli medveten om varför du vill.

Veta vad du behöver göra.

Vilja genomföra planen.

 

3 Ditt resultat

Resultat av genomförd planering.

Hur vill du ha reda på att du gjort ett fantastiskt bra jobb?

Vad behöver du för att prestera på topp??

Vilka egenskaper har en riktigt bra arbetskamrat?

Vad tar du med dig?

 

Mål för aktiviteten:

Bli medveten om vad du behöver för att prestera.

Veta vad andra behöver för att prestera.

Vilja få andra att prestera.

 

Mål för ledning/ansvariga under de här aktiviteterna:

Bli medvetna om vad medarbetarna behöver för att prestera.

Veta vad varje enskild medarbetare går igång på.

Vilja att följa utvecklingen för varje medarbetare och hela företaget/avdelningen.

 

© JLL Konsult 2013