I Idrotten

Mental träning - verktyg för framgång!

 

Du får med dig ett nytt sätt att se på dig själv och dina möjligheter att lyckas.

 

Hur du väljer att lyckas lika bra på tävling som på träning. Låt dig inspireras av Johan Lundgren som lär dig att tänka rätt på tävlingsdagen.

 

Förslag till upplägg för förenings-/lagutveckling

2 timmar per gång:

 

1 Din prestation

Vad kan du påverka? - Definition av prestation.

Hur väljer du själv? - Att skapa dina egna tankar.

Hur vet du att? - Du har lyckats?

Hur vill du testa? - Påverka din prestation.

Vad tar du med dig?

 

Mål för aktiviteten:

Bli medveten om att du väljer själv.

Veta hur du väljer själv.

Vilja testa.

 

2 Din motivation

Testresultat

Varför vill du? - Vad det ger dig personligen.

Vad vill du? - Ditt och föreningens/företagets mål!

Vad behöver du göra? - Planering för succé!

Vad tar du med dig?

 

Mål för aktiviteten:

Bli medveten om varför du vill.

Veta vad du behöver göra.

Vilja genomföra planen.

 

3 Ditt resultat

Resultat av genomförd planering.

Hur vill du ha reda på att du gjort ett fantastiskt bra jobb?

Vad behöver du för att prestera på topp??

Vilka egenskaper har en riktigt bra lagkamrat?

Vad tar du med dig?

 

Mål för aktiviteten:

Bli medveten om vad du behöver för att prestera.

Veta vad andra behöver för att prestera.

Vilja få andra att prestera.

 

Mål för lagledning/ansvariga under de här aktiviteterna:

Bli medvetna om vad spelarna behöver för att prestera.

Veta vad alla enskilda spelare går igång på.

Vilja att följa utvecklingen för varje spelare och hela laget.

 

Vågar du se ditt barn utvecklas?

Mental träning för föräldrar

 

En förberedelse för barnens framgång i livet

 

Ett annorlunda sätt att locka föräldrars intresse för barnen, sporten och varandra!

 

© JLL Konsult 2013